Open Market s.r.o.
Průmyslová 471, 530 03 Pardubice,
Phone: +420 608 856 755, +420 608 856 757
e-mail: info@openmarket.cz

Společnost Open Market s.r.o. byla založena v roce 2003 na základě partnerství českých a kanadských obchodníků, kteří společně usilují přinést nejlepší oboustranně výhodná řešení v oblasti zahraničního obchodu. Společnost má své sídlo v Pardubicích a úzkou vazbu na zahraničního partnera ve Vancouveru v Kanadě. Toto spojení ji dává možnost dobře a výhodně řešit jakýkoliv druh obchodu. (Vzhledem k tomu, že společnost má zastoupení v české republice i Kanadském Vancoveru, má neomezené možnosti ve zprostředkování zahraničního obchodu)

Zabýváme se obchodní činností na všech známých světových obchodních trzích. Prostřednictvím našich kontaktů jsme schopni přinášet na tyto trhy nové druhy zboží a stále hledáme nové výrobky.

Pokud cítíte, že bychom mohli Vaší společnosti pomoci otevřít nové trhy, obra´tte se na nás s jakoukolii Vaší potřebou. Náš tým odborníků je připraven Vám pomoci. Jestliže máte výrobek vhodný pro export-import nebo potřebujete pomoci v zahraničním obchodě, prosím neváhejte nás kontaktovat.

Open Market Ltd.

The Open Market company was founded in 2003 by a partnership of Czech and Canadian business men who strive to bring out the best in all aspects of the import-export business and distribution needs. With its head office based in Pardubice and its sister branch based in Vancouver, Canada, the company is well suited to handle any kind of business.

Our main goal is to distribute goods to foreign markets wherever it may be in the world. With the help of our contacts we are able to put new goods on the markets. We are continiously looking for new products for all types of markets.

As long as you feel that we can help you by opening new markets for your company, please feel free to turn to us with whatever your needs. Our team of experts is ready to help you. If you have a product for import-export or you need somebody to help you distribute your products on foreign markets, please contact us.

© Copyright 2003, Open Market s.r.o.